MP Logo पंचायत एवं ग्रामीण विकास पोर्टल  
  •    
    • :
    • :
जिला:
SEHORE
जनपद :
Janpad Panchayat, NASRULLAGANJ

ग्राम पंचायत जनसँख्या आय व्यय सरपंचसचिव ग्राम रोजगार सहायक वित्तीय खाता
क्र.नामएल जी डी कोड कुलप्राप्त राशिकुल व्ययनाम मोबाइल नंबर नाममोबाइल नंबरनाममोबाइल नंबरआईऍफ़एससी कोडखाता नंबरबैंक का नाम
1 AGRA 149234 1776 12285667 18567929 Shikha Yadav 9977205938 Laxman Singh Yadav 9926601510 Amit Yadav 9926822385 BKID0009015 901510110005567 बैंक ऑफ इण्डिया
2 ambajdid 149235 1343 2286093 4328502 Ganeshram 9926453113 Santosh Kushwah 9754437787 Ramkhilon 9754381115 BKID0009015 901510110005577 बैंक ऑफ इण्डिया
3 ambakadim 149236 1730 2137957 3416115 Samli Bai 8463063527 Neelash Tiwari 9977381689 Sanjay Malviya 9753275012 BKID0009015 901510110005579 बैंक ऑफ इण्डिया
4 amirganj 149237 3500 2129967 6766180 Seetaram 9753991822 vijay singh meena 9926415355 Rakesh Dhurve 7747088434 BKID0009015 901510110005580 बैंक ऑफ इण्डिया
5 BABRI 149238 1433 2806893 7621474 Ashok Patel 9617606590 Viswanath Rajput 9425651345 Dinesh Kumar 9200383042 BKID0009015 901510110005598 बैंक ऑफ इण्डिया
6 BADNAGAR 149240 2718 3543891 9115985 Shri Mati Sunita Bai Parte 7909911312 Shri Kelash Narayan Jat 9926818998 Ramsevak Pethari 8965089368 BKID0009015 901510110005593 बैंक ऑफ इण्डिया
7 bagvada 149241 2031 6757311 5996176 Shri.Girja Panwar 8959489012 Arjun Singh Meena 9229935779 Vikas Kumar 9691239055 BKID0009015 901510110005620 बैंक ऑफ इण्डिया
8 bai 149242 1944 2672132 4589111 Chhinta Bai Rakesh 9630240848 Shiv Narayan Sahu 9753997251 Dharmendra Jat 9754606454 BKID0009015 901510110005599 बैंक ऑफ इण्डिया
9 bajgaiv 149239 2120 728839 4122067 Sarjubai 7909608600 chensingh panwar 9977556507 Rahul Patel 9575603502 BKID0009015 901510110005602 बैंक ऑफ इण्डिया
10 balagav 149243 2128 1873851 3908435 Umashankar Dhosiya 9753849432 Vishnu Prasad Harviyashi 9926415380 Ashok Chouhan 9981819845 BKID0009015 901510110005595 बैंक ऑफ इण्डिया
11 basantpur pangori 149244 2762 2458343 3139700 Chinta Bai 9617602202 sunil barela 9826717087 Mukesh Rathore 9156093324 BKID0009015 901510110005594 बैंक ऑफ इण्डिया
12 bhadakui 149246 1831 3860006 7071838 Omprakash Meena 9753099794 Devisingh Meena 9926738833 Mukesh Meena 9669461278 BKID0009015 901510110005563 बैंक ऑफ इण्डिया
13 BHILAI 149247 3043 5211870 6085346 Shrimati Naurangi Bai Barela 8827281790 Shri Prakash Khatri 7869010579 Rajesh Hariyale 9200299506 BKID0009015 901510110005629 बैंक ऑफ इण्डिया
14 bholpur 149260 2441 4228840 5033931 Sundarlal Jat 9826409225 Suresh Yogi 9826367848 Govind Jat 9754297313 BKID0009015 901510110005611 बैंक ऑफ इण्डिया
15 BORGHATI 149248 1141 1916593 5664781 Vinita Yadav 9617477183 Roopnarayan Malviya 9200655953 - 0 BKID0009015 901510110005597 बैंक ऑफ इण्डिया
16 borkheda kala 149249 2799 8510146 8273818 Rajni Bai Rajput 9926473840 Dhirendra Singh Panwa 9425411118 Bhagvat Singh 9165026652 BKID0009015 901510110005596 बैंक ऑफ इण्डिया
17 chali 149275 2836 4409715 5364105 Jayanarayan Nargave 7879131233 Suner Panwar 9754437696 Motisingh Barela 7047199029 BKID0009015 901510110005603 बैंक ऑफ इण्डिया
18 chandagrahan 149250 1092 1272761 2318036 Kosha Bai 8718944980 Sanjay Sharma 9926492342 Jeevan Singh 9009218337 BKID0009015 901510110005588 बैंक ऑफ इण्डिया
19 CHANDPURA 149251 1669 831882 2835931 Rekha Bai 9575524690 Shri.Bheem Singh Yaduwanshi 9826732268 Sunil Yadav 9826784058 BKID0009015 901510110005586 बैंक ऑफ इण्डिया
20 chapri 149252 2427 1184221 6438789 Chh0Te Lal Barkade 8959764774 Basantram Pethari 7828863573 Santosh Kumar 9977556558 BKID0009015 901510110005581 बैंक ऑफ इण्डिया
21 cheec 149256 1483 3064007 4891528 Ramsheela Panwar 7049302699 Bhagvan Singh Mehra 9926601493 Nil 0 BKID0009015 901510110005589 बैंक ऑफ इण्डिया
22 chichlahakla 149257 2138 1789344 3620630 Kachrulal 9926424940 Girvar Singh 9926385871 Vinod Pawar 9575404839 BKID0009015 901510110005617 बैंक ऑफ इण्डिया
23 chidragav kachi 149254 2178 1054851 4622996 Vasu Bai 9926885535 Dinesh Kumar Sahu 9926384852 Shweta Khandelwal 9200546475 BKID0009015 901510110005621 बैंक ऑफ इण्डिया
24 chindgav moji 149254 2178 2094972 3350747 Narbadas Prasad Meena 9926419108 VISHNU PRASAD HARVYASI 9926415380 Shweta Khandelwal 9685391243 BKID0009015 901510110005628 बैंक ऑफ इण्डिया
25 chipanar 149255 2263 2783974 7666445 Prabha Bai 9754437671 Anand Singh Rajput 9926508107 Dharamendra Ramanlal 8827916813 BKID0009015 901510110005566 बैंक ऑफ इण्डिया
26 chorsakhedi 149258 1887 1317476 4036894 Shrimati Sugna Bai Meena Meena 7389163824 Rishiraj Chauhan 9977826390 Ramvilas 8517064322 BKID0009015 901510110005587 बैंक ऑफ इण्डिया
27 dabri 149245 2386 5281063 7124775 Rami Bai 8458913290 Sunersing panwar 9754437696 - 0 BKID0009015 901510110005613 बैंक ऑफ इण्डिया
28 DHABA 149259 2821 6133650 7566668 Shriram Jatav 7692971289 vimlesh sharma 9926382911 - 0 BKID0009015 901510110005592 बैंक ऑफ इण्डिया
29 digvad 149261 1728 1277925 3190641 Anokhi Lal Yaduvanshi 9926343966 Rajesh Kushwah 9926738787 Lakhanlal 9826410738 BKID0009015 901510110005618 बैंक ऑफ इण्डिया
30 dimavar 149262 1886 1650028 4296384 Sunil 7049015918 vijay kumar dube 9926271182 Jitendra Yadav 9754222166 BKID0009015 901510110005622 बैंक ऑफ इण्डिया
31 ghutvani 149264 2154 2309277 4896608 CHENSINGH BARELA 8815540697 Sunil Barela 9926999922 Jeeban Singh 9826697041 BKID0009015 901510110005608 बैंक ऑफ इण्डिया
32 gillor 149265 1914 7425749 9039678 Sugna Bai Kangali 9753534629 Suresh Vishakarma 9926673595 - 0 BKID0009015 901510110005565 बैंक ऑफ इण्डिया
33 GOPALPUR 149266 2545 3775794 9683217 Prahalad Gir 9981874866 Chen Singh Singh 9977556507 Chandan Gir 9993204222 BKID0009015 901510110005575 बैंक ऑफ इण्डिया
34 GORAKHPUR 149267 2548 3096346 5000048 Ishak Khan 9617013805 HARISINGH KUSHWAHA 9826986833 Jitendra Vishwakarma 9685355665 BKID0009015 901510110005574 बैंक ऑफ इण्डिया
35 gulpura 149268 2288 4187747 6374391 Bhagwan Singh Meena 7697007704 Suresh Malviya 9229413031 Sachin Panwar 9203006351 BKID0009015 901510110005572 बैंक ऑफ इण्डिया
36 haliakhedi 149269 1596 2644026 2119624 Shaitan Singh Ivane 9630979265 Santosh Malviya 8085408494 Vijay So 9617094941 BKID0009015 901510110005568 बैंक ऑफ इण्डिया
37 hameedganj 149270 3222 5925626 6950601 Teejabai 7746871502 ANIL PATEL 9770319030 - 0 BKID0009015 901510110005548 बैंक ऑफ इण्डिया
38 HATHIGHAT 149271 1282 4018035 6288476 Smt.Glukoj Meena 9229672086 Radheshyam Panwar 9926271230 Hukum Singh 9926836426 BKID0009015 901510110005564 बैंक ऑफ इण्डिया
39 ITARSI 149272 1818 1185788 3369974 Rajendra Mandelkar 9669419487 Pradeep Patel 8109864072 - 0 BKID0009015 901510110005614 बैंक ऑफ इण्डिया
40 itavakala 149273 1374 5834799 8900309 Manju Sethi 9993845677 Ramdayal keer 9203003938 Amit Gangrade 9753620233 BKID0009015 901510110005600 बैंक ऑफ इण्डिया
41 itavakhrd 149274 3750 5503709 10500870 Sursingh Barela 9977808952 Sobhag Singh 9753462538 Santosh Kumar 8959615652 BKID0009015 901510110005601 बैंक ऑफ इण्डिया
42 jogla 149276 1546 4992822 7134845 Sonu Bachhaniya 9039334649 Navin Sharma 9826488742 Sunil Panwar 9806887774 BKID0009015 901510110005584 बैंक ऑफ इण्डिया
43 kalvana 149277 2088 3348159 5234361 Taaj Wi 9977499592 Shri Sarvan Panwar 9977556619 - 0 BKID0009015 901510110005632 बैंक ऑफ इण्डिया
44 KHAJURI 149279 2659 3451520 6737191 Lalbai Jainaram 7773086284 vijay singh meena 9926415355 - 0 BKID0009015 901510110005604 बैंक ऑफ इण्डिया
45 KHANPURA 149280 1392 1423944 2133290 Aasha Bai 8085394012 Kamal Singh Meena 6267950715 Dinesh Dhurve 8085621875 BKID0009015 901510110005605 बैंक ऑफ इण्डिया
46 khatyakhedi 149282 1604 1832991 2598790 Devi Singh 9826708732 ANAND SINGH RAJPUT 8458978318 Devraj Malviya 9713852557 BKID0009015 901510110005619 बैंक ऑफ इण्डिया
47 khedgav 149278 1580 1484054 4989121 Hemvati Bai 9617011041 Sanjeev Sharma 9977925413 Mahendra Giri 8827343437 BKID0009015 901510110005606 बैंक ऑफ इण्डिया
48 khrsania 149281 1231 2355286 4214645 Shipra Bai 9752424526 Seetaram Bankariya 8435850586 - 0 BKID0009015 901510110005607 बैंक ऑफ इण्डिया
49 kodhra pipalya 149283 2065 3702443 6521559 Rajendra Singh 9926376593 Devi Singh Meena 8959345057 Arvind Singh 9977779707 BKID0009015 901510110005630 बैंक ऑफ इण्डिया
50 KUMANTAL 149284 2124 3985639 4857789 Aabad Patel 7354866822 Ashok Parte 9926385354 Amrat Singh 9754163173 BKID0009015 901510110005631 बैंक ऑफ इण्डिया
51 KURI NAYAPURA 149285 1690 2460678 5946687 Phulchand Barela 8462044117 OM PRAKASH KUSHWAH 9753506078 Deepak Yadav 9200521087 BKID0009015 901510110005627 बैंक ऑफ इण्डिया
52 lachor 149263 2631 3348310 6741464 Vishnu Prasad Sisodiya 9753717561 Kamal singh rajput 9926492770 Mamtesh Yadav 9165343436 BKID0009015 901510110005571 बैंक ऑफ इण्डिया
53 LADKUI 149286 6497 9743712 11037149 Rajendra kumar malviya 9039313939 Ramnarayan Sonanki 9977337426 Vinod Kumar 9990064421 BKID0009015 901510110005570 बैंक ऑफ इण्डिया
54 magria 149288 1459 2049517 5003276 Shrimati Nirmala Meena 9926922474 VINOD SHARMA 9926372193 Javed Khan 9685737971 BKID0009015 901510110005635 बैंक ऑफ इण्डिया
55 mahagav jadid 149289 1498 1532591 4861860 Smt.Dulari Bai 9926391288 Omprakash Rathore 8719807748 Kailash Kumar 9827809916 BKID0009015 901510110005633 बैंक ऑफ इण्डिया
56 manjikhedi 149290 2299 3177157 9549860 Ram Singh 7049826082 Ram bharosh Meena 9926922469 Vijay Rambharos 9754169949 BKID0009015 901510110005626 बैंक ऑफ इण्डिया
57 muhai 149291 1895 3991745 4925253 Rukhmani Bai 9826481673 Mukesh Chohan 9617736055 Mansharam Kankdiya 9977911890 BKID0009015 901510110005634 बैंक ऑफ इण्डिया
58 nandgav 149292 1698 2108637 2965907 Bhagvan Singh Patel 9926552696 Govind singh meena 9009602161 Shailendra Evne 9752814158 BKID0009015 901510110005583 बैंक ऑफ इण्डिया
59 NARELA 149293 2247 5335209 8887995 Premlata 9669658955 Omprakash 9926415286 - 0 BKID0009015 901510110005569 बैंक ऑफ इण्डिया
60 neelkand 149294 2478 3472273 6136242 Surekha Rajkumar Yaduwanshi 9926769158 Ramkrishn Panwar 9926738688 Smt Shakti 9926454505 BKID0009015 901510110005582 बैंक ऑफ इण्डिया
61 nibhnagao 149295 2150 6615786 6016291 Laxmi Barayela 9926552682 Deepak bankariya 9009229673 Deepak Bankriya 9009229673 BKID0009015 901510110005578 बैंक ऑफ इण्डिया
62 NIMOTA 149296 2375 7813874 5282673 SUNITA BAI UIKEY 9179371841 mangal singh rajput 9926415316 Vinod Prajapati 9926778598 BKID0009015 901510110005612 बैंक ऑफ इण्डिया
63 pachora 149299 1783 5680914 8863834 Kishan Seni 9926922573 Makhan Singh Panwar 9926344095 Amit Sharma 9691324252 BKID0009015 901510110005562 बैंक ऑफ इण्डिया
64 padalaya 149297 1610 2886443 4716820 Ramlal Dhurve 9826396326 Omprakash Sen 7697136887 Preeti Keer 7354411819 BKID0009015 901510110005561 बैंक ऑफ इण्डिया
65 palasikala 149298 1790 4347803 7147581 Ansuiya Bai 9179798165 Narendra Parsar 7024052206 Satyanarayan 9200002008 BKID0009015 901510110005559 बैंक ऑफ इण्डिया
66 patatlai 149300 1914 2446307 6868966 Sayabi Bai Bai 9200853630 Dharmendra Tiwari 9926376417 Balam So 9806676656 BKID0009015 901510110005560 बैंक ऑफ इण्डिया
67 piplani 149301 2932 3921327 6743612 Akhlesh Kumar 8120334500 Mangal Singh Rajput 9926415316 Arun Kumar 9755318444 BKID0009015 901510110005625 बैंक ऑफ इण्डिया
68 RALA 149303 3907 8910440 12228315 Devi Singh 9009254787 Mukesh Tiwari 9926380021 - 0 BKID0009015 901510110005549 बैंक ऑफ इण्डिया
69 RAMPURA CHAKALDI 149304 4687 36093129 34790105 Rajesh Kumar Vishwakarma 9926332555 Rakesh Barela 9165657983 Balram Patel 9200292933 BKID0009015 901510110005558 बैंक ऑफ इण्डिया
70 raphikganj 149302 2185 5416680 6200348 Kshama Bai 9826708701 MURARILAL TIWARI 9977970397 - 0 BKID0009015 901510110005556 बैंक ऑफ इण्डिया
71 richaria kadim 149305 1491 2114395 4254531 Ramsroop Yadav 9754831010 mukesh tiwari 9926380021 Sundar Bankariya 9752757543 BKID0009015 901510110005623 बैंक ऑफ इण्डिया
72 ridhvad 149306 1622 2785980 4713894 Lata Bai 8964970081 Mukesh Kushwah 9926426680 Dayal Singh 9977205111 BKID0009015 901510110005624 बैंक ऑफ इण्डिया
73 saatdev 149287 2046 3187274 4960915 Rada Bai 9754131706 Ram dayal Pethari 9977452200 Sunil Kumar 8666040437 BKID0009015 901510110005553 बैंक ऑफ इण्डिया
74 SATRANA 149308 1289 1619090 3681081 Vijay Singh 7354877578 Laxminarayan Panwar 9754437725 Kundan Panwar 7692985268 BKID0009015 901510110005576 बैंक ऑफ इण्डिया
75 seelkandh 149310 2035 6854962 8662112 SHOBHA BAI 7974729215 Vijay Dubey 9926271182 Praveen Yadav 9926531013 BKID0009015 901510110005554 बैंक ऑफ इण्डिया
76 segaiv 149309 1473 4851621 10046598 Bhagirath Panwar 7697434578 SANTOSH VISHKARMA 8120070575 Brajmohan 9179084801 BKID0009015 901510110005555 बैंक ऑफ इण्डिया
77 SHYAMPUR 149312 2445 1952900 5185626 Bhursingh 8349961358 Ramhet Meena 8120347273 Bheem Singh 9165730924 BKID0009015 901510110005610 बैंक ऑफ इण्डिया
78 shyamugav 149313 1336 1026459 2886199 Shilta Bai Bakoriya 8959089791 Sanjay Sharma 9926492808 - 0 BKID0009015 901510110005609 बैंक ऑफ इण्डिया
79 sihpur 149307 2036 4140804 5678895 Vikram Singh Barela 8120856234 Badri Prasad Jagnth 9009483425 Arjun Singh Verma Kumar 9977132520 BKID0009015 901510110005615 बैंक ऑफ इण्डिया
80 sodhiya 149314 2001 2202994 5059036 Kripa Bai Panwar 9229806986 NARMADA PRASAD RATHORE 9826987830 Ameer Singh 9926738748 BKID0009015 901510110005557 बैंक ऑफ इण्डिया
81 somalpani kadeem 149311 2561 7993717 8783985 Ishama Kavre 9926593788 suresh vishwakarma 9926673595 Narendra Kumar 9926457372 BKID0009015 901510110005550 बैंक ऑफ इण्डिया
82 SOYAT 149316 1799 3610729 5041697 Anita Yadav 9977499598 Haridas Beragi 9993744605 Balveer Panwar 9754437770 BKID0009015 901510110005552 बैंक ऑफ इण्डिया
83 sukarvas 149317 1773 3046753 7294082 Mansharam Rajoriya 9630420322 Aanand Meena 9617606406 Kamlesh Kumar 9981929162 BKID0009015 901510110005551 बैंक ऑफ इण्डिया
84 TAJPURA 149318 1659 1629123 4634792 Sunita Bai 9009599130 BADAMILAL MAJHI 9926384791 - 0 BKID0009015 901510110005585 बैंक ऑफ इण्डिया
85 TIKAMOD 149319 2887 4309580 6195915 Mahesh Pawar 8120582707 Mr Morsing Panwar 8719075047 Jitendra Malviya 9826986715 BKID0009015 901510110005591 बैंक ऑफ इण्डिया
86 tiladiya 149320 2265 4549782 4917522 Sunita Bai 8085235715 Mukesh Kumar Meena 9039706514 Kamal So 9753225791 BKID0009015 901510110005616 बैंक ऑफ इण्डिया
87 vasudev 149315 2038 7491419 12062041 Arun Kumar Yadav 9977525168 Shri Dinesh Das Veragi 9893340595 Dharmendra Yadav 8959764343 BKID0009015 901510110005590 बैंक ऑफ इण्डिया